SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív Zmluv

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ INVEST s.r.o. a Obec Papín - 25.02.2016
Odpadové hospodárstvo
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Rekonštrukcia 4 b.j.
Zmluva o budúcej kupnej zmluve RVZ a Obcou Papín
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ Invest a Obcou Papín
Spoločenské centrum Papín
Zmluva o dielo č. Pa 01/2015
Zmluva o termínovanom úvere č. 41/002/13
Zmluva o Municipálnom úvere č. 41/004/13 dodatok č. 3
Výstavba 4. B.J. prestavbou administratívnej budovy v Obci Papín
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28. 10. 2010
Zmluva o dielo Ing. Štefan Ganaj
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28. 10. 2010
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
Zmluva Municipálnom úvere - Eurofondy č. 41/004/13
Kúpna zmluva RVZ INVEST
Názov novej skupiny
Zmluva o dielo RRA-finančný manažér
Zmluva o dielo RRA-koordinátor projektu
Zmluva o dielo RRA - príprava a tlač publikácií
zmluva o dielo - Rozšírenie cesty ku cintorínu
Názov novej skupiny
Zmluva o dielo č. 06/TU/13
Zmluva o dielo č. 03/TU/14
Zmluva o dielo 2014/1A/PA
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluva
Zmluva-dodatok3b
Zmluva-dodatok3a
Zmluva o dielo č. 240811
Dodatok č. 1/DZ221101206010101
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.41/001/10 Dodatok č.2
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č. 3
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č. 4
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č. 4
Zmluva 1
Dodatok č. 5
Zmluva o termínovanom úvere č. 41/002/13
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektov
Mandátna zmluva
Zmluva o dielo č.06/TU/
Zmluva o municiálnom úvere - Eurofondy č. 41/004/13
Zmluva č. VO/IV/36 na realizáciu verejného obstarávania
Zmluva o dielo č. 11/TU/13
TKR
TKR
TKR
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 41/004/13 Dodatok č. 1
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 1. 10. 2015
Kúpna zmluva
Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa