SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 19.07.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec   P a p í n , zastúpená starostom p. Miroslavom Lukáčom oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 je určený jeden volebný okrsok, voľby sa budú konať vo vestibule kultúrneho domu.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí je 7 poslancov.

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Magdaléna Findriková – ekonómka OcÚ v Papíne, 067 33 Papín 148,  č. tel. 057/7880243, email: ou.papin@obecpapin.sk.

                                                                                                               

 

              Miroslav Lukáč, v.r.

                                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít: