SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka OZ

 01.08.2023

Pozvánka

                Starosta obce zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Papíne , ktoré sa uskutoční  dňa  4. 8. 2023 ( piatok )  o 18.00 hod. v budove obecného úradu.

Účasť nutná!

Program OZ:     

  1. Otvorenie – určenie overovateľov zápisnice
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba kontrolóra obce
  4. Štatút obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver   

 

 

 

 

Starosta obce:

Horodník Milan,v.r.                                                                                             


Zoznam aktualít: