SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM - kosenie a čistenie pozemkov

 20.06.2023

OZNAM

Podľa VZN č. 1/2017 na ochranu živ. prostredia, čistoty a verejného poriadku na území obce sú vlastníci, spoluvlastníci, resp. užívatelia pozemkov povinní chrániť pozemky a porasty pred zaburinením a na vlastný náklad musia vykonať opatrenia na zamedzenie výskytu a rozširovania škodcov a na likvidáciu buriny.

Preto vyzývam všetkých občanov obce, podnikateľov ako aj iné osoby na splnenie si týchto povinností v čo najkratšom čase, aby sa nemuselo pristúpiť k sankcionovaniu vlastníkov pozemkov.

V prípade záujmu o kosenie pozemkov môžete kontaktovať tel. č. 0908 847 138


Zoznam aktualít: