SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program bohoslužieb od 04.09. 2023 - 10. 09. 2023

 21.08.2023

    36.
kalendárny týždeň
2023
     
      22. t ý ž d e ň
      CEZROČNÉ
      OBDOBIE 
Farnosť  P a p í n

PORIADOK   BOHOSLUŽIEB     

od4. 9. 2023  – do  :   10. 9. 2023

1  2 3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20 21 22  23  24 25 26 27 28 29 30 31   1

3. 9.  2023 

 

 NEDEĽA

          X

 

Belo

22.

NEDEĽA

Mt   16, 21 – 27

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba

Lekcionár I/A str.322

Liturg.  farba  zelená   

O:  Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj  4

 

†8.00-Sv. omša +AGNESA č. 216  Puškarová

 

†10.30–Sv. omša ružencové bratstvo

 ZBIERKA NA KOSTOL

14.00 – výmena ružencových tajomstiev

4. 9. 2023

 

 Pondelok

 

Rozália

22. týždeň  cez rok

Lk 4, 16 – 30

Poslal ma hlásať

Lekcionár III  str. 332

Liturg.  farba  zelená

 O:  Pán príde súdiť všetky národy  4

 

†18.00- Sv. omša +ANNA    č. 67   Kušnírová

5. 9.  2023

 

 Utorok

 

Regina

 

22. týždeň  cez rok

Lk 4, 31 – 37

Viem kto si, Boží svätý

 Lekcionár III. str.  334

Liturg.  farba  zelená

O:  Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich 3

 

 

†  18.00- Sv. omša +JÁN  č.128 Škumaničová

6. 9. 2023   

 

 Streda

 

Alica, Larisa

22. týždeň  cez rok

Lk 4, 38 – 44

Aj iným mestám musím ohlasovať evanjelium, lebo na to som poslaný

Lekcionár III.  str. 336

Liturg.  farba  zelená

O: V  tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky  2

 

7.  9. 2023   

 

 

Štvrtok

 

 

Marianna

 

Sv. MARKA , MELICHARA a ŠTEFANA, kňazov

–košických   mučeníkov 

 Lk 5, 1 – 11

Na tvoje slovo spustím sieť

Lekcionár   III  str. 338

Liturg.  farba  červená  

O:  Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha   3

   

 

† 18.00 - Sv. omša +JÁN   č. 50  PAŠEKOVÁ

 

8. 9. 2023

 

Piatok

 

 

Miriama, Miriam

 NARODENIE P.M.

Mt 1, 1– 16, 18 – 23

Čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého

Lekcionár III   str. 631

Liturg.  farba  biela

O:  Duša mi jasá v mojom Bohu 2

 

 

    

 

†18.00-Sv. omša +HELENA č.201 SISÁKOVÁ  

9. 9. 2023  

 

 Sobota

 

Martina

 

22. týždeň  cez rok

Lk 9, 43b –     45

Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Báli sa ho opýtať na to slovo

Lekcionár III.  str. 379

Liturg.  farba  biela

 

O: Pán mi pomáha a udržiava môj život    2

 

 

10. 9.  2023 

 

 NEDEĽA

          X

 

Arnold

23.

NEDEĽA

Mt  18, 15 – 20

Ak ťa počúvne, získal si svojho brata 

Lekcionár I/A str.325

Liturg.  farba  zelená   

 O:  Pane, daj aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia   3

 

†8.00-Sv. omša +ANNA+MICHAL+ANNA

                                                                                     č. 163  r. Kováčová

†10.30–Sv. omša ZBP AGNESA

                                          č. 128 r.Škumaničová

Príležitostné oznamy :

UPRATOVANIE:    ö rod. GABRIKOVÁ  č. 165   ö  BACHUROVÁ    č. 164

 ö   rod  KOVÁČOVÁ   ´163      ö  rod   LUKÁČOVÁ    č. 162

MILODARY :    Z pohrebu VIERY BELANČATOVEJ č. 223– 119,10- €

                              BOŽENA  ŠVÁBOVÁ  č. 205   -    50,- €

ö

 


Zoznam aktualít: