•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - 2022

 05.08.2022

Obec Papín, Papín č. 148, 067 33 Papín

Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - 2022

1. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

V obci Papín bol utvorený 1 volebný okrsok pre voličov obce Papín a volebnou miestnosťou pre voličov obce Papín bude vestibul Kultúrneho domu Papín.

2. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

ou.papin@obecpapin.sk

3. Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie 30. augusta 2022 o 24:00 hod. Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v Papíne v úradných hodinách a v utorok 30.08.2022 do 24:00 hod.

4. Počet obyvateľov obce Papín: 867

                                                                                              Miroslav Lukáč

                                                                                               starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár