•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc.

 11.01.2013

Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc. Obec Papín zrealizovala v období od marca 2013 do septembra 2013 mikroprojekt s názvom: Modernizácia kultúrnej infraštruktúry a kultúrne hodnoty bez hraníc, PL-SK/PO/IPP/III/099 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Cezhraničným partnerom projektu bola: gmina Zarszyn (Poľsko). Popis projektu: Jeho hlavným cieľom bol rozvoj kultúrnej infraštruktúry a propagácia kultúrnych tradícií v poľsko-slovenskej cezhraničnej oblasti. V rámci projektu sa zrekonštruoval Kultúrny dom v obci Papín, ktorý bude slúžiť na kultúrnu spoluprácu cezhraničných subjektov, čím sa vytvorí Poľsko-slovenské centrum spolupráce. V júli sa konala konferencia „Kultúrne hodnoty bez hraníc“, kde účastníci rozoberali a hodnotili kultúrny život na oboch stranách hraníc, prebiehajúci projekt a nasledujúcu spoluprácu. Zároveň prebiehal 1. ročník medzinárodného festivalu: „Papínske folklórne slávnosti“ s účasťou slovenských a poľských interpretov a rovnako sa organizovali sprievodné podujatia: expozícia: „Výšivky našich ženičiek“ a expozícia: „Papín očami deti“, ktoré priblížili zvyky a kultúru poľsko-slovenského pohraničia ako aj potenciál mládeže. Celkové náklady projektu: 44 055,85 EUR. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár