•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2023 Zmena termínu dokončenia stavby Odb.:
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0 €
6/2023 Zmena termínu dokončenia stavby Odb.: Obec Papín
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
0 €
5/2023 Triedený zber Odb.: FÚRA s.r.o.
Dod.: Obec Papín
0 €
4/2023 Vytvorenie webstránky Odb.: Obec Papín
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
3/2023 Zmena účtu Odb.: Obec Papín
Dod.: RJ STAVEBNINY, s.r.o.
0 €
2/2023 Predĺženie termínu ukončenia stavby Odb.: Obec Papín
Dod.: RJ STAVEBNINY, s.r.o.
0 €
1/2023 Zvýšenie obstarávacej ceny výstavby NB stavby Odb.: Obec Papín
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
13/2022 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dod.: Obec Papín
0 €
12/2022 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Odb.: Obec Papín
Dod.: Universal Music, s.r.o.
0 €
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Dodávka plynu Odb.: Obec Papín
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel
0 €
4/2022 Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce Odb.: Obec Papín
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Dodatok č. 3 Zvýšenie obstarávacej ceny výstavby NB stavby Odb.: Obec Papín
Dod.: RJ STAVEBNINY, s.r.o.
794 991 €
5/2022 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Papín
Dod.: DEUS
0 €
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 17. 5. 2021 a Dodatku č. 1 zo dňa Zmena účtu Odb.: Obec Papín
Dod.: RJ STAVEBNINY, s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 Zvýšenie obstarávacej ceny výstavby NB stavby Odb.: Obec Papín
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0 €
Dodatok č. 2 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dod.: Obec Papín
713 607 €
Zmluva o dielo 01/2022 Oprava komunikácie v obci Papín Odb.: Obec Papín
Dod.: JANEKO, s.r.o.
59 464.93 €
Generované portálom Uradne.sk
1 2 3 4
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ INVEST s.r.o. a Obec Papín - 25.02.2016
Odpadové hospodárstvo
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Rekonštrukcia 4 b.j.
Zmluva o budúcej kupnej zmluve RVZ a Obcou Papín
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve RVZ Invest a Obcou Papín
Spoločenské centrum Papín
Zmluva o dielo č. Pa 01/2015
Zmluva o termínovanom úvere č. 41/002/13
Zmluva o Municipálnom úvere č. 41/004/13 dodatok č. 3
Výstavba 4. B.J. prestavbou administratívnej budovy v Obci Papín
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28. 10. 2010
Zmluva o dielo Ing. Štefan Ganaj
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28. 10. 2010
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
Zmluva Municipálnom úvere - Eurofondy č. 41/004/13
Kúpna zmluva RVZ INVEST
Názov novej skupiny
Zmluva o dielo RRA-finančný manažér
Zmluva o dielo RRA-koordinátor projektu
Zmluva o dielo RRA - príprava a tlač publikácií
zmluva o dielo - Rozšírenie cesty ku cintorínu
Názov novej skupiny
Zmluva o dielo č. 06/TU/13
Zmluva o dielo č. 03/TU/14
Zmluva o dielo 2014/1A/PA
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluva
Zmluva-dodatok3b
Zmluva-dodatok3a
Zmluva o dielo č. 240811
Dodatok č. 1/DZ221101206010101
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.41/001/10 Dodatok č.2
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č. 3
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č. 4
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - dodatok č. 4
Zmluva 1
Dodatok č. 5
Zmluva o termínovanom úvere č. 41/002/13
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektov
Mandátna zmluva
Zmluva o dielo č.06/TU/
Zmluva o municiálnom úvere - Eurofondy č. 41/004/13
Zmluva č. VO/IV/36 na realizáciu verejného obstarávania
Zmluva o dielo č. 11/TU/13
TKR
TKR
TKR
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 41/004/13 Dodatok č. 1
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 1. 10. 2015
Kúpna zmluva
Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár