•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpapin.sk spravuje Obec Papín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Papín 

Adresa:
Obecný úrad Papín 
Papín 148
067 33 Papín

IČO: 00323381

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Humenné
Počet obyvateľov: 969
Rozloha: 2 588 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: ou.papin@obecpapin.sk

Starosta: Miroslav Lukáč, e-mail: ou.papin@obecpapin.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecpapin.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 057/7880243

E-mail: ou.papin@obecpapin.sk

Kompetencie:
Obec Papín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Papín je zriadený na Mestskom úrade v Humennom.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár