•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka OZ - 13. 12. 2019

 13.12.2019

Pozvánka

                                Starosta obce zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Papíne , ktoré sa uskutoční  dňa  13. 12. 2019 ( piatok )  o 17.30 hod. v budove obecného úradu.

                                Účasť nutná.

Program OZ:     

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Papín 199 na rok 2020 a r. 2021 – 2022
  4. Rozpočet Obce Papín na r. 2020 a na r. 2021 – 2022
  5. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatky za hrobové miesto a služby s tým spojené na r. 2020
  6. Rôzne
  7. Záver

Starosta obce:

Lukáč Miroslav, v. r                                                                                             

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár