•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 25.11.2019

Voľby do NR Slovenskej republiky v roku 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou, a to:

v listinnej podobe tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb

   (t. j. najneskôr 10. 1 .2020)

elektronicky (emailom na adresu ou.papin@stonline.sk  

   najneskôr do 10. 1. 2020)

     Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

     Vzor žiadosti je zverejnený na stráne www.minv.sk

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár