•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka OZ - 30.9.2019

 26.08.2019

Pozvánka

                                Starosta obce zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Papíne , ktoré sa uskutoční  dňa  30. 8. 2019 ( piatok )  o 18.00 hod. v budove obecného úradu.

                                Účasť nutná.

Program OZ:     

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh na počty tried a žiakov v ZŠ pre školský rok 2019/2020
  4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020
  5. Návrh Školského vzdelávacieho a výchovného programu na školský rok 2019/2020
  6. Štruktúra karierových pozícií v ZŠ s MŠ v školskom roku 2019/2020
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Starosta obce:

Lukáč Miroslav, v. r                                                                                             

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár