•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov r. 2018

 24.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného) zastupiteľstva

v    P A P Í N E

Obec  P A P Í N   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Dušan, Belančat, 35 rokov, kuriér, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Jozef, Borc, 52 rokov, nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Ján, Findrik, 67 rokov, dôchodca, Smer – sociálna demokracia

4. Andrej, Horodník, 71 rokov,dôchodca, Smer – sociálna demokracia

5. Milan, Horodník, 51 rokov, dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

6. Ondrej, Krulický, 44 rokov, elektromechanik, Smer – sociálna demokracia

7. Michal,  Kucer, 60 rokov, robotník, Kresťanskodemokratické hnutie

8. Anna, Kulíková, 52 rokov, kuchárka,  Smer – sociálna demokracia

9. Filip, Ondica, 31 rokov, živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

10. Ján, Salamon, 43 rokov, robotník, Kresťanskodemokratické hnutie

11. Ľubomír, Salamon, 40 rokov, živnostník, Smer – sociálna demokracia

12. Vincent, Šenko, 60 rokov, predavač, Smer – sociálna demokracia

13. Maroš, Šváb, 45 rokov, robotník, Smer – sociálna demokracia

14. Ján, Vinický, 54 rokov, lesník, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí ......7...... poslancov.

V

Papíne

Dátum:

17. 9. 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár