•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu r. 2018

 24.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

P A P Í N

Obec   P A P Í N   uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1,  Marek, Hudák, 42 rokov, predavač, Kresťanskodemokratické hnutie

2,  Miroslav, Lukáč, 60 rokov, starosta, Smer – sociálna demokracia

.

V

Papíne

Dátum:

17. 9. 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár