•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 23.08.2018

Vec

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec   P a p í n , zastúpená starostom p. Miroslavom Lukáčom oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je určený jeden volebný okrsok, voľby sa budú konať vo vestibule kultúrneho domu.

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Magdaléna Findriková – ekonómka OcÚ v Papíne, bytom 067 33 Papín č. 220, č. tel. 0908 354 657, email: ou.papin@stonline.sk.

                                                                                                                                      Miroslav Lukáč

                                                                                                                                       starosta obce

                                                                                                                                             

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár