•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 14.08.2018

Obec - mesto - mestská časť1)

P A P Í N

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v

     P A P Í N E

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.

112/2018

 zo dňa

13. 7. 2018

určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1)

zastupiteľstvo v

Papíne

bude mať celkom

7

 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1)

V

Papíne

dňa

17. 7. 2018

podpis

odtlačok pečiatky obce
(mesta, mestskej časti)1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár