•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 14.08.2018

Obec

P A P Í N

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec    P A P Í N   podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia oznámenia) 1)  do orgánov samosprávy v  Obci    P A P Í N  je 961 obyvateľov.

V   Papíne dňa 17.  7. 2018

____________________________

podpis

odtlačok pečiatky

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár