•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 13.10.2017

Pozvánka

                  Starosta obce zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Papíne , ktoré sa uskutoční  dňa  06. 10. 2017 ( piatok )  o 18.00 hod. v budove obecného úradu.

                  Účasť nutná.

Program OZ:        

1.       Otvorenie

2.       Kontrola uznesení

3.       Inventarizácia a návrh vyradenia majetku ZŠ s MŠ Papín

4.       Informácia o riešení podnetov našich občanov

5.       Rôzne

6.       Záver

Starosta obce:

Lukáč Miroslav, v. r                                                                                             


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár