•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

 23.03.2014

Obec P A P Í N OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Obecné/Mestské/Miestne1) zastupiteľstvo v P a p í n e podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 114/ 2014 zo dňa 18. 7. 2014 určilo výkon funkcie starostu obce Papín pre nové volebné obdobie r. 2014 - 2018 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu. V Papíne dňa 21. 8. 2014
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár