•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka OZ

 29.11.2018

Pozvánka

                                Starosta obce zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Papíne , ktoré sa uskutoční  dňa  29. 11. 2018 ( štvrtok )  o 18.00 hod. v budove obecného úradu.

                                Účasť nutná.

Program OZ:     

 1. Otvorenie – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 3. Zloženie sľubu starostu obce
 4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 7. Voľba zástupcu starostu
 8. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
 9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 10. Návrh na schválenie sobášiacich
 11. Schválenie platu starostu obce
 12. Schválenie uznesenia
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Starosta obce:

Lukáč Miroslav, v. r                                                                                             

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár