•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

 23.03.2014

Obec P A P Í N OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 Obec P A P Í N podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia oznámenia) 1) do orgánov samosprávy v Obci P A P Í N je 982 obyvateľov. V Papíne dňa 20. 8. 2014 ____________________________ podpis odtlačok pečiatky

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár